Szerző: Zichysuli

Ablakcsere

A tantermen kívüli, digitális oktatás miatt – sajnos- zsivajmentes iskolánk is. Öröm a kényszerűségben, hogy a napokban a Zichyújfalui Önkormányzat támogatásával megvalósult a régi épületszárny régóta tervezett, részleges nyílászáró cseréje. Történelmi pillanatok ezek, hiszen még az eredeti fa ablakok cseréjére került sor az első és második osztályokban, valamint az épületben működő Községi Könyvtárban. Hálásan köszönjük, hogy biztonságosabb, szebb, egészségesebb környezet vár ránk a vírus után!

Szülői tájékoztató

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A koronavírus járvány elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében a Kormány március 16ától elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást. Ezzel kapcsolatban először is szeretném megköszönni Önnek, hogy ebben a mindannyiunk számára nagy kihívást jelentő helyzetben helytállásával és támogatásával segíti gyermekét, gyermekeit abban, hogy iskolai feladataikra, a tanulásra tudjanak koncentrálni.

Röviden szeretném tájékoztatni Önt az új munkarendre való átállás első hetének tapasztalatairól.

Az átállást megelőző napok várakozása után az iskolák döntő többségében nagy lelkesedéssel vágtak bele a tanulók és a pedagógusok is a tantermen kívüli, digitális oktatásba. Úgy látjuk, a pedagógusok nagyon komoly aktivitást mutatnak az online platformokon, nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a veszélyhelyzet ellenére gyermekeinknek a lehető legtöbbet adják, ezért mindannyian köszönettel tartozunk nekik. A tanulók számára is nagy élményt és tanulási lehetőséget kínál az új módszer, bár sokaknak hiányzik az iskola és a barátok, köztük olyanoknak is, akik esetleg eddig nem is szerettek oda járni. Ez érthető, ilyenkor látszik, hogy az iskoláknak a tudás és a különféle kompetenciák átadásán túl milyen fontos szerepe van a közösségek megteremtésében.

A tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást azzal is igyekszünk segíteni, hogy az Oktatási Hivatal honlapján (https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/) ajánlást tettünk közzé, amely rengeteg használható digitális tananyagot, a tanulók virtuális együttműködését segítő internetes oldalt tartalmaz. Ezt az elmúlt napokban több százezren nézték meg, amit nagyon köszönünk. Az ajánlás fejlesztése és bővítése folyamatos.

Az új munkarend első napjai azt is megmutatták, hogy az átállás a tananyag mennyiségét jelentősen újra szabta, a felénk érkező jelzések szerint jelenleg néhol túl soknak tűnik, néhol pedig a vártnál alacsonyabb az aktivitás. Ezzel kapcsolatban az Oktatási Hivatal honlapján közzétett ajánlásban kértük a tanárokat, hogy figyeljenek oda a tanulnivaló mennyiségére, de teljesen természetes, hogy kell egy kis idő, amíg a kiadott tananyag nagyságrendje mindenhol beáll. Amennyiben Ön úgy érzékeli, hogy az Önök iskolájában aránytalanul nőtt a korábbiakhoz képest a tanulnivaló mennyisége, kérem, ezt helyben egyeztesse a szülői szervezet az iskola vezetésével.

A tanulás azonban nem csak digitális eszközökön történhet, hiszen feladatokat, olvasnivalót a hagyományos tankönyvekből is fel lehet adni. Emellett az M5 tévécsatorna iskolatévé lett, és minden nap a tanulásban segítséget jelentő műsorokat ad. Hisszük, hogy a digitális tananyagok, a rendelkezésre álló digitális eszközök és a gyerekeknél lévő tankönyvek, a TV adások és a központi módszertani segítség együttesen mindenki számára lehetővé teszi a tanulást ebben a rendkívüli helyzetben.
Ahogyan a Kormány erre vonatkozó határozata is kimondta, amennyiben a szülő azt indokolt esetben (például munkavégzése érdekében) igényli, a területileg illetékes tankerületi központ megszervezi a kiscsoportos gyermekfelügyeletet.

Arról is tájékoztatom, hogy kértük az iskolák vezetőit az iskolapszichológusok feladatkörének átgondolására és arra, hogy az előttünk álló időszakban telefonos vagy online megoldások segítségével nyújtsanak mentális segítséget azoknak a gyerekeknek, akik nehezebben birkóznak meg a tartós otthonlét, a bezártság, illetve a járvánnyal kapcsolatos megterhelő hírek okozta lelki megpróbáltatásokkal.

Tisztelt Szülő! Szeretném még egyszer megköszönni Önnek eddigi segítségét! A jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hogy gyermekeink élete a lehető legszervezettebben folytatódjon, hogy energiáikat és figyelmüket a tanulásra fordítsák, és ebben minden támogatást megkapjanak. Ennek fenntartása közös felelősségünk, amelyhez további kitartását és együttműködését kérem. Egyúttal tájékoztatom, hogy a jövőben is igyekszem Önt tájékoztatni a tapasztalatokról és a legfontosabb tudnivalókról.

Budapest, 2020. március 23.

Dr. Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős államtitkár

Tájékoztatás

Kedves Tanulók, Szülők! 

A már megadott email címen elérnek, illetve kedd és pénteki napokon e-mailben egyeztetett időpontban Skype konzultációra is van lehetőség főleg a szülőkkel és felsős tanulókkal. 

Szívesen hívom a Szülőket, ezt ismeretlen számról tudom.

Igyekszünk anyagokat összegyűjteni és jelentkezni azokkal, a megadott email címeken tudom majd eljuttatni. 

Mihamarabbi személyes találkozás várakozásával. 

Barbara néni

Református Pedagógiai Intézet levele

Kedves Szülők!

Az alábbiakban oktatási partnerünk, a Református Pedagógiai Intézet levelét továbbítjuk Önöknek. Elemzésük a 2020. 03. 16-i szabályok szerint készült.

Tisztelt Szülők!

Köszönjük, hogy szerepet vállalnak az oktatás új módon történő megszervezésében. Tanárok és szülők közösen dolgozunk azért, hogy a gyermekek számára a következő időszak élményteli, sikeres és eredményes legyen.

Néhány kérdésre fogalmaztunk meg rövid válaszokat azoknak a szülőknek, akik saját gyermekük tanulását felügyelik. Becslésünk szerint az új munkaformák, együttműködési lehetőségek egy bő hét alatt kialakulnak. Kérjük, hogy addig megértéssel viseljék a helyzetet! 

Napirendi ajánlásunk: A zaklatott, esetenként ijesztő külső világban fontos, hogy a tanulók számára fix napirend alakuljon ki. A tanulást időben kezdjék el, és egy megtervezett időre fejezzék is be! Alsó tagozatos gyerekkel akár 20-30 percenként tartsanak szünetet. Amennyiben lehetőség van rá, a gyermek tartózkodjon a szabad levegőn, naponta legalább 1 óra hosszat. Az udvaron történő játék nagyon hasznos és felüdítő lehet. Ügyeljünk arra, hogy ne játszótérre vigyük őket! Kiemeljük, hogy a kültéri tevékenységekre vonatkozó tanácsokat a járványügyi szakemberek utasítása szükség szerint felülírja.

Az ajánlott napi tanulási idő igazodjon a gyerekek korábbi terheléséhez, az életkornak megfelelően szünetekkel megszakítva. Érdemes délelőtti és délutáni tanulási időt is meghatározni. Ha különböző korcsoportú tanulók vannak együtt, akkor a nap indításánál határozzák meg közösen a szünetek idejét, és igazodjanak ahhoz a nap folyamán! Ha egy diák valamelyik feladatával megcsúszik, a nap végén, vagy inkább a következő napi ütemezésben teremtsenek időt a feladatra.

1. Hogyan indítsa el a tanulási folyamatot a gyerekekkel? Kezdje a napot rövid beszélgetéssel, hogyan érzik magukat, kisebb gyerekeknél mese utáni beszélgetéssel. Ha a családban szokás, akkor a bibliaolvasásnak, imádságnak is helye lehet ebben a napkezdő szertartásban. A nap végén pedig egy “mi volt ma a legjobb” körkérdésre kerülhet sor. Igyekezzünk közvetlen, barátságos, nyugodt légkört teremteni.

Ezek a napkezdő szertartások különösen fontosak lehetnek akkor, ha a gyerekek szorongása, félelme, szomorúsága erősödik. Ilyenkor keretek között lehet beszélgetni mindarról, ami foglalkoztatja őket. A beszélgetés ne legyen hosszabb egy gyermek esetében 10 percnél, több gyermek együttlétében 15 percnél. Ha szükséges, akkor a nap során külön-külön érdemes még velük beszélgetni.

2. Hogyan készítsék el az aznapi tanulási tervet? Nézzék meg, milyen útmutatást kaptak a tanítóktól, szaktanároktól. Mérjék fel, kinek lesz online órája, vagy ahogyan kialakul az iskolatévé rendszer, kinek lesz alkalmas a program hozzá. A gyermekekkel közösen beszéljék meg a nap időbeosztását. Fontos, megkerülhetetlen szempont az Ön személyes időbeosztása is! A nagyobbak maguk tervezzék meg, mit és milyen sorrendben tanulnak. Számoljanak vele, ha a nagyobb diákok meseolvasással, felolvasással is segítenének a kisebbeknek. Buzdítsuk a diákokat okoseszközeik használatára! A telefon, laptop, internet használata az oktatásban most szükséges lesz, de nagy csábítást is jelent. Ezt tudatosítsuk a gyermekkel! Célszerű a nap során kijelölni azokat az időpontokat, amikor személyes céljaikra használhatják a netet, legyen céljuk, hogy az addig tervezett feladataikkal elkészüljenek.

3. Mennyire tér el ez a napirend a szokásos iskolai menetrendtől? Ha különböző korcsoportú gyerekek vannak együtt, akár egy otthon lévő óvodás kistestvérrel kiegészülve, akkor célszerű először a magasabb osztályfokon tanulók feladatait átbeszélni és a tanulási tervüket elkészíteni, majd megkérni őket az önálló munka megkezdésére. Ha az iskolai támogatás időrendjéből következik, hogy célszerű a tanulást reggel 8 órakor elkezdeni, és az ütemezett szünetekkel tartani, majd 14 – 16 óra között befejezni. Más ütemben haladunk, mint megszoktuk, de ugyanúgy eredményes lehet a folyamat. Az alsós diákok még több segítséget, támogatást igényelnek, az önálló munkájukhoz fontos a többszöri visszajelzés és az ellenőrzés. Minden korosztályt buzdítsunk az önellenőrzésre! A nagycsoportos óvodás már bevonható a tanulással töltött időbe 15-20 percre, így könnyebb őt is lekötni (pl. egyszerűbb összekötős, párkeresős, karikázós, színezős feladatlapokkal; kártyalapok, tárgyak csoportosításával…), ha már nem akar egyedül játszani.

4. Hogyan segítheti, hogy a tanulók minél inkább önállóan dolgozzanak? – Miután átbeszélték, hogyan kezdjenek a feladatokhoz, és ki milyen sorrendben halad a tantárgyakkal, kicsit húzódjon távolabb tőlük, de maradjon elérhető távolságban. A gyerekek egymást segíthetik, a munkának mindig legyen olyan szakasza, amikor a felügyelő szülő nem segíti őket. Remek – és igaz hivatkozás – hogy a szülőnek is megvannak a saját feladatai. A tanulók az iskolában használatos eszközeiket használják: elsősorban a tankönyveket, munkafüzeteket. A napindító megbeszélés után a tanulás helye lehet a gyermek saját megszokott tanulási helyszíne, íróasztala, több gyermek esetén azonban ez gyakoribb ellenőrzést igényelhet. A helyzet gyermeknek, szülőnek, pedagógusoknak egyaránt új: egy egészen másfajta tanulás, ami éppen olyan eredményes lehet, mint az iskolai tanulás. Az idő értékes kincs, beszélgessünk arról a gyermekekkel, hogy mikor használják okosan.

5. Hogyan lépjen kapcsolatba a pedagógusokkal, ha a gyermek a tanulásban elakad? Elsősorban internetes felületen vagy e-mailekben történő kapcsolattartás alakul ki. A felsős osztályokban a szaktanárok a gyermekek órarend szerinti óráiban tudnak közvetlenül segítik a tanulást. Kérjük, tartsák be az iskolák és pedagógusok által kapcsolattartásra kijelölt időt, ezzel biztosítva a hatékonyságot! Kérjük, amennyiben az e-naplót nem látják megfelelő módon, mielőbb jelezzék ezt a tanítónak, osztályfőnöknek!

6. Mit tehet, ha kevés a rendelkezésre álló technikai eszköz? Nemcsak az eszközök száma okozhat gondot (lehet kevés), nagyobb kérdés lesz, hogy mennyire akadozik az Internet, ha egyszerre több százezer diák tanulna a segítségével. Az iskolákat arra ösztönözzük, hogy arra is legyenek tanulási tervek, ha az online kapcsolat szakadozik. Vegye figyelembe, ha nincs, vagy kevesebb digitális eszköz van, reggel, amikor a tanulási tervet kialakítják, beszéljék meg, hogy ki, mikor használhatja a számítógépet vagy telefont. Ha a gyerekek telefont használnak, kérjük, gondoskodjanak a telefonok töltésének lehetőségéről!

7. Hogyan tudja a tanuló eredményeit visszacsatolni az iskola felé? A legtöbbször a kiválasztott feladatok egyes elemeit kell visszaküldeni az iskola által meghatározott módon, esetleg fényképen. A nagyobb tanulók beszámolót, prezentációt készíthetnek. Lehet olyan tantárgy – pl. a rajz – ahol a diákok néhány hét alatt készített munkájukat juttatják el majd elektronikus formában az iskolába.

8. Bevonhatók-e a gyerekek a mindennapos háztartási feladatokba? Bátorítjuk: tegye is meg! Tekintsük ezeket a gyakorlati foglalkozásoknak! Akár a tízórai készítésben, a főzésben, akár a takarításban való részvétel erősíteni tudja a gyermekekben azt az érzést, hogy ők maguk is tudnak segíteni ebben a nehéz helyzetben. Nem a „terülj, terülj asztalkám” mesevilágában vagyunk, hanem közösen alkotunk. Ahol kert van: igen hasznos környezeti ismeretekhez jutnak így a gyerekek. Kérjük, vegye figyelembe a gyerekek napirendjét, életkorát és ügyességét, amikor feladatokat bíz rájuk.

Az előttünk álló időszakhoz türelmüket kérjük, segítségüket köszönjük!

Áldás, békesség!

Szülői tájékoztatás

2020. 03.16. napjától – tervezetten a tavaszi szünetig – az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre iskolákban is.

Hangsúlyozzuk, hogy ez nem iskolai szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltoztatását, amelynek keretében továbbra is biztosítjuk a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét. A szülő nélkülözhetetlenné válik és az ő és a gyermek felelőssége is megnő az otthoni tanulásban, a tanulói napirend kialakításában.

A hétköznapok jelentősen átalakulnak. A gyerekek továbbra is az érvényben lévő órarendjeik alapján tanulnak délelőttönként, de az iskolába nem jöhetnek be, otthon kell tevékenykedniük. Az osztályok FB, és messenger csoportokban működnek. Itt tilos privát üzeneteket küldeni, ezeket kizárólag oktatási céllal használjuk!  Az alsósok a szülői elérhetőségeken kapják a napi tennivalóikat. A felsősök az órarend szerinti időben a tanítók, szaktanárok belépésével tanulnak a csoportokban.  Ez azt jelenti, hogy a felsősöknek a fenti csatorna lesz az, ahol jelen kell lenniük a korábban megszokott iskolaidőben az adott órán. Másfelől a taneszközök változatlanok, tankönyvek, munkafüzetek, füzetek, amelyek a gyerekeknél vannak és az órákon, illetve délután is házi, gyakorló feladatként dolgoznak bennük. A pedagógusok az órákon jelezni fogják, hogy naponta hány óráig, mit kell beküldeniük az elkészített feladatokból fotózva a tanulóknak, kicsik esetén a szülőknek. A produktumokat fényképezve a pedagógusok által kért időpontig kell visszaküldeni napi szinten, felsősöknél több esetben a tanítási órákon.

Nagyobbaknál dolgozatírásra is sor kerül majd, itt szintén még az órán kell visszaküldeni a kért feladatot. A délutánra szánt, gyakorló, házi feladatok beküldési határideje alsóban 17 óra naponta, felsőben 16 óra, amely valamennyi tanulóra vonatkozik. A sok munkának meglesz remélhetőleg az eredménye is: hetente kerül be tantárgyanként egy-egy érdemjegy a Mozanaplóba, amely változatlanul működik. Természetesen az órákról való távolmaradásnak, az el nem készített házi feladatoknak ugyanolyan következményei vannak, mint eddig. Kérjük jelzésüket a tanulói távolmaradástól, mert ugyanazok a szabályok élnek, mint eddig.

Ez a munkarend, mint Önök is látják, sokkal nagyobb fegyelmet kíván a gyerekektől. Nem állunk mellettük a szó szoros értelmében, nekik maguknak kell belátniuk, hogy dolgozniuk kell ebben a formában is. Természetesen sok múlik majd Önökön is, hiszen sokkal többet lehetnek a gyermekeikkel, sokkal több személyes támogatást tudnak majd adni nekik.

Amiben most a segítségüket kérjük az, hogy tegyék lehetővé a mielőbbi kapcsolatfelvételt, mert a tanítást 2020.03.17-től órarend szerint megkezdjük. Támogassák gyermeküket mobiltelefonon internet kapcsolattal, hogy a messenger csoporthoz hozzáférjen. A felső tagozatosoknak a matematikatanítás az AKRIEL alkalmazáson keresztül  is történik, melyet már néhány hete működtetünk.

Arra törekszünk, hogy az olvasás, írás, számolás, a tantárgyakra épülő tanulás napi rutinját fenntartsuk, és a tananyaggal is jól haladjunk egy sikeres tanév befejezése felé. A következő hetekben az önálló tanuláson lesz a hangsúly, amely bizonyára nem lesz könnyű, de Tantestületünk mindent megtesz, hogy segítséget nyújtson az ismeretek megszerzéséhez.

Kérjük, látogassák gyakran az iskola honlapját, FB oldalát, az osztályfőnökökkel tartsanak kapcsolatot az osztálycsoportokon, keresztül. Az iskolavezetés, a fenntartó telefonon,  email-ben érhető el.

Együttműködésük most nélkülözhetetlen, melyre nagyon számítunk!

Tisztelettel: a Tantestület nevében:

Rideg Jánosné

igazgató