Gorsium Alapfokú Művészeti Iskola

GORSIUM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 

A Gorsium Zeneiskola 1993-ban kezdte meg működését, fenntartója a Gorsium Zeneiskoláért Alapítvány. Ebben az iskolában indult el az országban elsőként az elektroakusztikus zenei oktatás, melynek központi tantervi programját és tankönyveit az iskola alapító igazgatója, Fehér József közoktatási szakértő, előadóművész írta meg az oktatásért felelős minisztérium felkérésére.

Az intézmény számos fesztivál, verseny szervezője volt, valamint a Vigadóban szervezett koncertjével a Guinnes rekordok könyvébe is bekerült. A szintetizátor-keyboard tárgy központi tantervi programjának bevezetése mellett a fenntartó akkreditált szakirányú pedagógus-továbbképzést is indított tanárok részére, valamint az Országos Szórakoztatózenei Központtal együttműködve a szórakoztató zenészek szakvizsgáztatási feladatait is ellátta az intézmény. Alapfokú művészeti iskolánk a korábbi minősítési eljárásban “Kiválóra minősített művészetoktatási intézmény” címet szerzett.

Az alapfokú művészetoktatási intézményt a fenntartó a szülők kérésére 2006-ban középiskolává bővítette. Az alapiskolában végzett tanulók egy része így a Gorsium Művészeti Szakgimnáziumban folytathatja tanulmányait. Ezzel a művészeti oktatás folytonossága biztosított számukra zeneművészeti, táncművészeti, képző- és iparművészeti ágakban és fotográfus és fotótermékkereskedő tanszakon. 2017-től az intézmény köznevelési feladata gimnáziumi oktatással bővül.

Mind a két intézményre jellemző a jó légkör, az egymásra való odafigyelés. Ennek köszönhetően a diákok aktív közösségi életet élnek, segítik egymást a felkészülésben és a közös szerepléseken, kiállításokon.

Iskoláink alapvetése: A gyermek az első!

Az alapfokú művészeti iskolánkban kedvükre tanulhatnak a diákok énekelni, hangszeren játszani, táncolni, és a grafika alapjait elsajátítani. Mindezt kiváló pedagógusok segítségével tehetik meg, akik a tanítás mellett aktív művészéletet is élnek. Így komoly példaként szolgálnak és utat mutatnak diákjaink számára a választott művészeti területen való lehetőségek megragadására, kiaknázására.

Iskolánk azon munkálkodik, hogy a rábízott generációk számára ösztönzést adjon a művészeti értékteremtésre, a meglévő értékeket továbbadja és ennek érdekében képes legyen megnyerni mind a gyermek, mind a szülő bizalmát és támogatását. Az iskola jóhíre és ezáltal szerepe a társadalom életében, a diákok a tanárok és a szülők együttes munkájával érhető el mely fenntartói elkötelezettséggel adja és teremti meg az alapját mindezeknek.

Mind egyéni (választott hangszer, magánének), mind csoportos (grafika, tánc) formában folyik az oktatás, kiegészítve a főtárgy mellett a kötelező és választott tárgyak tanításával is (szolfézs, kamarazene). Az iskola figyelembe veszi az életkori sajátosságokat a tanítás során, kiemelten kezeli a növendék érdeklődésének irányultságát. Alakítja és fejleszti készségeit, zenei ismereteit, technikai tudását. Elősegíti az önkifejezés művészi megjelenítésének minél magasabb szintjét, az érzelmi intelligencia fejlesztését, a zenei műfajok sajátosságainak felismerését. Fontos feladata iskolánknak az adekvát befogadói attitűd kialakítása, az esztétikai nevelés, mely a nemzeti és népi hagyományainkon keresztül közvetíti kultúránk értékeit, és azok megőrzésére, továbbadására ösztönzi diákjainkat. Elősegítve így az egyetemes kultúra tovább élését.

A cél minden esetben a gyermek és a belőle váló harmonikus felnőtt! A saját egyéni világát alakítva, képességeit kiaknázva, készségeit fejlesztve megtalálni a legmegfelelőbb utat számára. Hozzásegíteni a művészetek szárnyán és gyökerein keresztül, hogy a felnőtté válás rögös, de mégis izgalmas útján minél több „kapaszkodó” kísérje el. A felelősségteljes, döntéseiben megalapozott, építő szellemben tevékenykedő felnőttek kinevelése az iskola fő feladata és ezáltal mindannyiunk felelőssége is. A Gorsium Alapfokú Művészeti Iskola ebben a szellemben végzi tevékenységét, és áll méltó helyén az oktatás-nevelés világában.

Iskolánkban zeneművészeti, képző-és iparművészeti, táncművészeti ágon folyik képzés az alapfok első hat évében és a továbbképző négy évfolyamában. A hatodik évfolyam végén alapvizsgát tehetnek a diákok, így folytathatják tanulmányaikat a továbbképző évfolyamain, melynek a végén záróvizsgát tehetnek. Iskolánkban a félévi és év végi vizsgák mellett tanszaki bemutatók és tanári hangversenyek is megtalálhatóak. A művészetek mellett elkötelezett diákokat a Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum várja az általános iskolai tanulmányok végeztével. Iskolánk diákjai és tanárai rendszeresen részt vesznek különböző települési és megyei rendezvényeken, bemutatókon, kiállításokon. Folyamatos kapcsolatban állunk civil szervezetekkel is, melyek segítik munkánkat, és további lehetőségeket adnak diákjaink számára. (pl.: Clara Voce Vegyeskar)

A „Gorsium varázslatos világa” várja a tudásra éhes, táncolni, rajzolni, énekelni szerető gyerekeket mottónkhoz híven:

„ Érezd magad otthon, kérdezz bátran, tanulj szeretettel”