Bemutatkozás

2018.09.01-től a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium Fekete István Tagiskolája a Székesfehérvári Tankerületi Központ fenntartásából a Gárdonyi Református Egyházközség fenntartásába került Zichyújfalui Református Általános Iskola néven.

Iskolánk Pedagógiai Programjában jövőképünket az alábbiak szerint fogalmazzuk meg:

Az 1958-ban alapított Zichyújfalui Általános Iskola elért eredményeire és hagyományaira építve folyamatosan megújuló, a 21. század kihívásainak megfelelő, református keresztény iskolában dolgozunk.

Partnerközpontú működésünkkel, családias, befogadó légkörünkkel megőrizzük a magas tanulói és szülői elégedettségi mutatóinkat. A faluközösség szellemi életének meghatározó pilléreként elkötelezettséget vállalunk a keresztény értékek közvetítésében. A Velencei-tó környékének meghatározó református szellemű pedagógiai műhelyévé válunk, amely a tanulóival, mint kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal bánik.