Könyvtár

Községi és iskolai könyvtár

Könyvtárunk nyilvános könyvtár, községi és iskolai feladatokat is ellát. Az iskola épületében kapott helyet. Fenntartója: Zichyújfalu Község Önkormányzata.

Könyvtárunk olyan nyitott szellemi műhely, mely segíteni kíván a tanulásban, a korszerű ismeretek megszerzésében, a mindennapi tájékozódásban.

Fontos, hogy járuljon hozzá az esélyegyenlőség megteremtéséhez, biztosítsa mindenki számára az információhoz és a dokumentumokhoz történő korlátozás nélküli hozzáférést.

A könyvtár heti 3 órában tart nyitva. Alapvető törekvés, hogy a tanítás kezdete előtt, alatt és  utána is igénybe lehessen venni a könyvtár szolgáltatásait.

A folyamatosan bővülő állományát szívesen használják az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói, a településen élők.