Tanévnyitó 2022-2023

Tanévnyitó 2022-2023

.

Iskolánk életében jelentős változás történt.

Rideg Jánosné Igazgató Asszony úgy döntött, nem fogadja el igazgatói kinevezésének meghosszabbítását. Az egész iskola, a tanulók, szülők és munkatársai nevében megköszönöm eddigi munkáját.

A Gárdonyi Református Egyházközség Presbitériuma Nagyné Valicsek Anikót nevezte ki igazgatónak. Gratulálunk!

Álljon itt egy idézet:

„A lelkesedés diktálja az iramot,

De a kitartás éri el a célt!”

Igazgató Asszony a mai tanévnyitó istentiszteleten ezekkel a szavakkal nyitotta meg a 2022-2023-as tanévet.

 

Tisztelt Szülők! Tisztelt Nagytiszteletű Lelkészasszony!

Kedves Vendégeink! Kedves Gyerekek! Kedves Kollégáim!

Bár még érezzük a nyár forróságát, ma mégis kezdetét veszi a 2022-2023-as tanév. Magunk mögött hagyjuk a pihenést, a csodálatos nyaralást, a vízpart melletti kikapcsolódást, a napozást, a finom ízletes fagylaltokat, a kalandokkal teli táborokat és kirándulásokat. Ma ismét zajos lesz iskolánk valamennyi osztályterme és mindenki elfoglalhatja a kedvenc padját, melyben 183 napot fog eltölteni.

Külön köszöntöm iskolánk legkisebb diákjait, akik most lépték át először iskolánk kapuit diákként, és tele izgalommal és büszkeséggel ülnek most előttem. Ez az ünnepség kiemelten is a tiétek, s az elkövetkezendő napokban, hetekben fokozottan figyelünk majd rátok, segítünk benneteket, hogy bátrak és magabiztosak legyetek. Kérem a felsőbb évfolyamosokat, hogy vigyázzatok rájuk.

Kedves kis elsősök! Életen át tartó tanulásra buzdítalak benneteket! Biztos vagyok benne, hogy tanító bácsitok segítségével könnyedén tanuljátok meg a betűket, játékosan fedezitek fel a számokat és megannyi örömteli percet fogtok átélni itt a Zichyújfalui Református Általános Iskolában. A két kezeteket egyszerre ketten fogják majd. Egyik oldalon a tanító bácsi, másik oldalon a szüleitek. Kívánok nektek az egész tanévhez sok kitartást, szorgalmat, türelmet, egészséget, és megannyi örömteli pillanatot!

Az előttünk álló 183 nap munkaterve elkészült és bizton állíthatom, hogy a nevelőtestület által összeállított éves program tele lesz értékteremtő környezetvédelmi, egészségmegőrző, kulturális és sportrendezvényekkel. Mindezek mellett a legfontosabb számunkra, hogy diákjaink nap, mint nap szeretettel jöjjenek iskolánkba, és a tanulásra motiváltak legyenek. Ehhez nagy szükségünk van a szülőkre.

Fontos számunkra, hogy egyházi iskolaként a lelki nevelés fontos szerepet kap a munkánkban. Nagy hangsúlyt fektetünk a diákok segítésére, támogatására is.

Olyan iskolát szeretnénk, ahol a belső légkör, a tartalmas együttes munka következtében jól érzi magát a tanuló és tanára egyaránt. A tanuló mellett ott áll a szülő is, mint az oktatás harmadik fontos szereplője. Ezért meggyőződésem, hogy akkor leszünk jó iskola, ha szoros kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, nyíltan, őszintén beszélhetünk a gyermekeik problémáiról, hiányosságairól, lehetőségeiről. Együtt kell dolgoznunk a közös cél érdekében. Kérem Önöket kedves Szülők, kísérjék figyelemmel gyermekeik tanulmányait, s ha kétség merül fel Önökben kérdezzenek bátran. Kollégáim nyitottak az eszmecserére, hisz közös célunk az ide járó gyermekek személyiségének kiteljesedése.

Nagy örömmel számolok be arról, hogy az idei évtől művészeti oktatás is lesz az iskolánkban. Ezen oktatás keretében lehet egyéni hangszer oktatáson illetve ének oktatáson részt venni, és lesznek csoportos grafika illetve tánc oktatások is .

A járványügyi helyzet ma megengedi azt, hogy mindennapi személyes oktatással kezdjük a tanévet. Ennek fenntartása érdekében kérjük, hogy az osztályokba kért tisztasági csomagokat az első héten legyenek szívesek a gyerekekkel beküldeni.

Sok múlik a fegyelmünkön, megértésünkön, türelmünkön, összefogásunkon és józan gondolkodásunkon.

Valamennyiünk felelőssége, hogy az iskola a legoptimálisabban működjön és a szabályok betartásával egész tanévben működőképes maradjon. Ehhez kérem mindenki megértését és együttműködését, a házirend betartását!

Az idei tanévben is vannak új kollégáink, akiket szeretnék bemutatni Önöknek/nektek.

A 4. osztály osztályfőnöke és tanítója: Papné Somogyi Mónika

Angol tanárunk: Babka-Zászlós Zsuzsanna

Matematika, fizika, kémia óraadó tanárunk: Fodor Helga

Református hitoktatónk: Takács Gizella

Pedagógiai asszisztensünk: Pénzes Zita

Most is megragadom a szót, hogy sikerekben, élményekben gazdag éveket kívánjak nekik itt a mi kis közösségünkben. Érezzétek magatokénak ezt a kis közösséget, mert akkor azt jelenti hogy jó helyen vagytok.

Így áll össze a mi lelkes csapatunk, mindenki nevében kérem Önöket, hogy forduljanak hozzánk bizalommal!

Tisztelt Szülők! Köszönjük Önöknek, hogy támogatnak, és bizalmukkal erősítenek bennünket. Közös felelősséggel bírunk abban, hogy gyermekeik hitben élő, az egyetemes emberi értékeket tisztelő felnőttekké váljanak. Megfelelni e nemes elvárásnak, csak szoros együttműködésben vagyunk képesek, de tesszük ezt gyermekeink jövőjéért, boldogságáért.

Kedves Kollégáim, munkatársaim! Feladatunk nem kevesebb, mint keresztyén értékrendet hordozó, tudatosan gondolkodó fiatalok felkészítése a jövőre. Felelősek vagyunk, iskolai nevelésükért, oktatásukért egyaránt, illetve aktív részesei vagyunk közösséggé formálásuknak is.

Legnagyobb mértékben tőlünk függ az, hogy a tanév eleji lendületünkből, céljainkból mennyit és milyen színvonalon tudunk megvalósítani a tanév során.

Mindehhez hitet, erőt és kitartást nyújt számunkra Isten segítő jelenléte.

Minden kedves diákunknak, azok családtagjainak, és kedves kollégáimnak eredményes, sikeres, vidám tanévet, áldást, békességet kívánok!

Ezennel a 2022/23-as tanévet megnyitom!

Zichyújfalu 2022.09.01.