Tanoda

A kedvezményezett neve: SZABAD TÉR EGYESÜLET
A projekt címe: ZICHYÚJFALUI TANODA II.
EFOP-3.3.1-15-2015-00693


A szerződött támogatás összege: 30 MILLIÓ FORINT
100%-ban finanszírozott vissza nem térítendő támogatás

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. JANUÁR 31.

A projekt rövid bemutatása:

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) által meghirdetett EFOP-3.3.1-15 „Tanoda programok támogatása” című pályázat megvalósítását megkezdtük.

Tanodánk célja a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációjának segítése, iskolai sikerességük növelése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, ezáltal a munkaerő-piaci lehetőségeik szélesítése. Mindezen célok érdekében egyéni és kiscsoportos foglalkozások keretében fejlesztjük a gyermekeket hétköznap délutánonként családias, szerető környezetet biztosítva számukra, illetve szabadidős foglalkozásokat, táborokat szervezünk, ahol a gyermekek szemléletének tágítása és a sokszínű szabadidős tevékenységen keresztül a személyiségfejlesztés a cél. Célul tűztük ki, hogy a bevont diákok számára egyéni igényeknek megfelelően szociális, kulturális és lelki segítséget nyújtsunk, képességeik szerint továbbfejlesszük készségeiket, kompetenciáikat, pozitív élet-pályaút kijelölésre és megtartásra ösztökéljük, élménydús programokban részesítsük őket és így a szülők aktív bevonásával közvetetten családi hátterükre is pozitív kihatással legyünk. Célunk az Utak és Esélyek Tanoda, Zichyújfalu program folytatása, a második ciklusban a már bevont diákok fejlesztésének folytatása, illetve további diákok beemelése a projektmegvalósításba. Mindezzel a végzettség nélküli iskolaelhagyás, köznevelési rendszerből való lemorzsolódás, igazolatlan órák számának csökkentésére szeretnénk hatni elsősorban.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. január 31.