TIOP 1.1.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 1.1. számú pályázat célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. “Intelligens iskola” létrehozása. Az intézkedés elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál, amely nemcsak az informatikai készségek, hanem a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. 
A pályázat nyerteseként a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás hét intézményben, köztük iskolánkban tesz lehetővé informatikai fejlesztést. Ennek keretében iskolánk számítógépekkel és ún. aktív táblákkal gazdagodik, amelyek elősegítik tanulóink még sokoldalúbb oktatását.

Tájékoztató a Velencei-tó Környéki többcélú Kistérségi Társulás iskoláinak informatikai infrastruktúrájának fejlesztése- TIOP-1.1.1-07/1-2008-0613 projekt nyílt közbeszerzési eljárásának eredményéről:

Főkedvezményezett: Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2483 Gárdony Szabadság út 20-22.

Képviseli: Tóth István elnök

A Társulási Tanács 79/2011. (IV.11) sz. határozatával döntött arról, hogy a 28/2011 (II.25.) sz. határozatával elindított nyílt közbeszerzési eljárást lezárja. Az eljárás nyertesének a bíráló bizottsági jegyzőkönyv 6. pontja alapján összességében a legelőnyösebb ajánlatot nyilvánítja, az alábbiak szerint:

1. részajánlati kör – Informatikai eszközök 
Ajánlattevő neve: FullTec Computer Kft. 
Ajánlattevő címe: 1196 Budapest, Jáhn Ferenc u. 226. 
Bruttó ajánlati ár: 20.473.875 Ft

2. részajánlati kör – Tantermi csomag I. 
Ajánlattevő neve: Nádor Rendszerház Kft. 
Ajánlattevő címe: 1152 Budapest, Telek u. 7-9. vBruttó ajánlati ár: 24.044.625 Ft

3. részajánlati kör – Tantermi csomag II. 
Ajánlattevő neve: Albacomp RI Kft. 
Ajánlattevő címe: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9. 
Bruttó ajánlati ár: 10.728.803 Ft

A Tanács döntött arról is, hogy nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a Kbt. 91.§.(2) bekezdés b) pontjában meghatározott körülmények fennállása esetén az összességében legelőnyösebb ajánlatot követő ajánlatnak az alábbi ajánlatokat nyilvánítja:

1. részajánlati kör – Informatikai eszközök 
Ajánlattevő neve: Nádor Rendszerház Kft. 
Ajánlattevő címe: 1152 Budapest, Telek u. 7-9. 
Bruttó ajánlati ár: 20.896.625 Ft

2. részajánlati kör – Tantermi csomag I. 
Ajánlattevő neve: Aquis Informatikai Zrt. 
Ajánlattevő címe: 1035 Budapest, Vörösvári út 103-105. 
Bruttó ajánlati ár: 24.335.386 Ft

3. részajánlati kör – Tantermi csomag II. 
Ajánlattevő neve: Aquis Informatikai Zrt. 
Ajánlattevő címe: 1035 Budapest, Vörösvári út 103-105. 
Bruttó ajánlati ár: 11.498.906 Ft

A Tanács felhatalmazza az elnököt a nyertes szállítókkal kötendő szerződés aláírására 2011. 04.22-én.

Velence, 2011. április 11. 
Galambos Zsuzsanna projektmenedzser